Privacyverklaring

Privacyverklaring Sportstichting Sittard-Geleen

01 februari 2024

Uw privacy is voor de Sportstichting Sittard-Geleen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn op een zorgvuldige wijze conform de wet AVG gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.sportstichting.org allemaal doen met informatie die we over u vastleggen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact op met de Sportstichting Sittard-Geleen.

Contactformulier
Door gebruik te maken van de email links kunt u ons vragen stellen of aanvragen voor reserveringen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw NAW- gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die wij met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker zijn dat u tevreden bent met onze reactie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijke verplicht zijn (bijv. als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris, in de persoon van Miquel Franssen, is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming binnen onze
organisatie. Hij is per mail bereikbaar op mfranssen@denieuwehateboer.nl voor uw vragen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen en wordt de datum in de verklaring aangepast.
Wij zullen ook ons best doen wijzigingen apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigingen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wil weten welke persoonsgegevens wij van u hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen middels onderstaande contactgegevens.

U heeft de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen
  • Inzake in de precieze persoonsgegevens die wij hebben
  • Het laten corrigeren van fouten
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming
  • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik.

 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste wijze helpen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder zijnde de autoriteit persoonsgegevens.

Contact gegevens
Sportstichting Sittard-Geleen
Postbus 410
6130 AK Sittard

Bezoekadres
Eggerweg 2
6135LG Sittard

welkom@sportstichting.org