Missie en visie

Missie

Sportstichting Sittard-Geleen is De Partner van de gemeente Sittard-Geleen bij het realiseren van haar doelen op het gebied van sport en bewegen.

Wij zijn het expertisecentrum voor het ontwikkelen, faciliteren en uitvoeren van het publiek sport & beweegbeleid.

Visie

Sportstichting Sittard-Geleen levert een unieke bijdrage op het gebied van sport en bewegen aan de Sportstad Sittard-Geleen door het inzetten van verworven kennis, opgebouwde vaardigheden en haar diep verankerd maatschappelijk netwerk. We zien sport en bewegen in relatie met welzijn, cultuur, buurt, onderwijs en gezondheid.

Wij presteren maximaal op de gebieden onderhoud, exploitatie en ontwikkelen van sportaccommodaties, stimuleren van sportdeelname, organiseren van het leerbedrijf en het verrichten van onderzoek sportdeelname. Als expertisecentrum onderscheiden wij ons door het bewerkstelligen van de synergie tussen de bovengenoemde gebieden.