Home

Sportstichting Sittard-Geleen werkt in opdracht van de Gemeente Sittard-Geleen. Wij geven mede uitvoering aan het realiseren van de sportieve ambities van de Gemeente Sittard-Geleen: iedereen in onze stad moet op zijn of haar niveau en eigen manier kunnen sporten, spelen of bewegen.

Wij faciliteren het verenigingsleven en de ongeorganiseerde sport, onder andere door accommodaties te verhuren en te onderhouden. Dat doen wij zowel voor de sportvereniging als de kleine beweeggroep, van de gymzaal in de wijk tot het stedelijke zwembad. Wij denken mee in oplossingen voor actuele thema’s als bevolkingskrimp en vergrijzing. Samen zoeken wij naar betaalbare leefbaarheid in onze wijken.

Met ons leerbedrijf ‘SPRINT’ werken wij aan een sportief klimaat in onze stad. We dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en helpen hun talent te ontdekken. Spelenderwijs ontdekken zij hun eigen mogelijkheden op het gebied van sport en bewegen. En voor wie een zetje extra nodig is, bieden wij gerichte programma’s voor alle leeftijden, van kind tot senior. Wij leveren een bijdrage aan het tegengaan van overgewicht, maar ook aan het bestrijden van sociale eenzaamheid. Samenwerken en inspireren zijn ónze talenten. Wij verbinden sport met onderwijs, welzijn, cultuur en zorg. Op de hoek van de straat, in de wijk, in de stad of regio.

Dienstbaar zijn, betekent ook transparant zijn. Laten zien wat we doen. Niet in vage termen, maar in duidelijke cijfers. Monitoring en realistisch sportdeelname onderzoek zijn noodzakelijk. Niet alleen voor ons werk, maar ook voor de mensen om ons heen. Als terugkoppeling naar gemeentelijk beleid of als input voor de toekomstvisie van uw sportclub.

Onze websites:
http://www.sportstichting.org
http://denieuwehateboer.nl/
http://www.ikinactie.nl/